تدریس خصوصی المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک

توسط دکتر میرابی- فارغ التحصیل دانشگاه شریف

09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

 

تدریس خصوصی فیزیک پایه- تدریس خصوصی فیزیک  و ریاضی-  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک- معلم خصوصی ریاضی و فیزیک- معلم خصوصی فیزیک و ریاضی  کلاس فیزیک کنکور خصوصی و گروهی