المپیاد فیزیک

تدریس خصوصی نیروهای بین مولکولی

تدریس خصوصی نیروهای بین مولکولی

توسط دکتر میرابی- فارغ التحصیل دانشگاه شریف

با 12 سال سابقه موفق تدریس دکتر میرابی-09124396809

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی نیروهای بین مولکولی

تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان،تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی،تدریس خصوصی فیزیک کنکور،کلاس نکته و تست فیزیک ویژه داوطلبان کنکور خصوصی و گروهی